Verkstedet


1: Ferdig sparklet, klar til grunning.

2: Ferdig grunnet

3: Byttet bakskjerm

4: Nylakkert bil

5: Hellakkert bil

6: Sparklet

7: Grunnet, klar for lakkering

8: Ferdig lakkert

9: Retting

10: Ferdig grunnet

11: Klar til lakkering

12: Under lakkering

13: Ferdig lakkert

14: Maskert og klar for lakkering

15: Skadebil på henger